Gents onderzoek test 3D-omgeving op fietsvriendelijkheid

Gents onderzoek test 3D-omgeving op fietsvriendelijkheid

Onderzoekers testen in Gent verschillende 3D-omgevingen op hun fietsvriendelijkheid. Zo willen ze te weten komen welke elementen in een straat belangrijk zijn om zich veilig en op een aangename manier met de fiets te verplaatsen. De stad Gent steunt het onderzoek en wil op termijn bij de heraanleg van straten het ontwerp laten evalueren met de virtuele omgeving. Morgen wordt het onderzoek voorgesteld, waarbij de universiteit een oproep doet aan volwassenen ouder dan 65 jaar. Die zullen gedurende 45 minuten in twee virtuele omgevingen fietsen en daarna de inrichting van het openbaar domein beoordelen. De onderzoeksresultaten zijn onderdeel van een postdoctoraal onderzoek.

Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Filip Watteeuw (Groen) geeft aan dat het instrument gebruikt zal worden om de inrichting van straten te evalueren wanneer die in de toekomst heraangelegd worden. Gent beschikt over een virtuele kopie van de stad in 3D, die voor het onderzoek gebruikt zal worden.

Met de VR-brillen kunnen ook trams, auto's, fietsers en wandelaars aan de virtuele stad worden toegevoegd. Ook de plaatsing van bomen, weersomstandigheden en andere landschapselementen kunnen worden aangepast.

De Vakgroep Bewegings-en Sportwetenschappen doet een oproep aan deelnemers die verschillende fietsomgevingen met virtuele realiteit en projecties willen evalueren. In eerste instantie gaat het om ouderen maar op termijn wordt ook de ervaring voor andere leeftijdsgroepen onderzocht.

Het onderzoek zal lopen tot in september 2020.

bron: Belga