Gent moet 2 miljoen euro minder betalen voor onteigening terrein voor bibliotheek De Krook

Gent moet 2 miljoen euro minder betalen voor onteigening terrein voor bibliotheek De Krook

De onteigeningsvergoeding voor de gronden voor de Gentse bibliotheek De Krook, waar voorheen een sportcentrum stond, is teruggebracht tot 5,57 miljoen euro. Dat heeft het hof van beroep in Gent beslist, zo meldt het Gentse stadsbestuur. Het totaal aan onteigeningsbedragen voor de Krook valt twee miljoen lager uit, en de oorspronkelijke eis van 150 miljoen euro werd afgewezen. De stadsbibliotheek De Krook opende in maart 2017 haar deuren, na jaren van vertragingen. In 2014 werd de werf aan de Waalse Krook enkele weken stilgelegd als gevolg van een juridische strijd. Projectontwikkelaar VOP, de voormalige eigenaar van het sportcomplex UCON, was naar de rechter gestapt omdat de onteigeningsvergoedingen niet volstonden. Het bedrijf was 25 jaar lang eigenaar van ongeveer 4.000 vierkante meter gronden, en wou de teruggave of een onteigeningsvergoeding tot 150 miljoen euro.

"Het belangrijkste argument voor de extreem forse bedragen die VOP claimde, was dat de nv een eigen goed en ambitieus nieuw vastgoedproject meende te hebben voor de site, dat onmogelijk gemaakt zou zijn door de onteigeningen. Dit zou voor tientallen miljoenen euro gederfde winsten gezorgd hebben. Het hof van beroep volgde deze redenering totaal niet", zegt het Gentse stadsbestuur.

Het hof van beroep vernietigde op 19 december vorig jaar de eerdere vonnissen van de rechtbank van eerste aanleg, die oordeelde dat de onteigening onwettig was wegens gebreken inzake de motiverings- en informatieplicht.

bron: Belga