Genderevenwicht centraal bij Gentse rectorverkiezing

Genderevenwicht centraal bij Gentse rectorverkiezing

Volgend voorjaar kiest de Gentse Universiteit opnieuw een rector en een vicerector. "Om het pluralistisch karakter van de instelling te bevestigen, moeten kandidaten zich in duo presenteren", licht Crevits toe. Het paar moet ook "genderevenwichtig" zijn en bestaan uit een man en vrouw.

Een tweede nieuwigheid is dat niet alleen de leden van de faculteitsraden, maar ook alle personeelsleden en studenten een stem zullen kunnen uitbrengen.

Crevits zal de nieuwe regels in een bijzonder decreet laten vastleggen en het voorstel voorleggen aan de Raad van State. Ze benadrukt dat de nieuwe regeling enkel geldt voor de Universiteit Gent, maar hoopt dat het een belangrijk signaal is voor andere instituten.

Niet iedereen staat te springen voor het initiatief van Crevits. Onder meer Rik Torfs, de rector van de KU Leuven, vindt het geen goed idee om alleen nog maar met duo's van een man en een vrouw naar rectorverkiezingen te gaan. "Ik vind dat we alle inspanningen moeten leveren opdat vrouwen bestuursmandaten bekleden", reageert hij tegenover VRT. "Maar de autonomie van de universiteiten is ongelooflijk belangrijk. Net als de democratie: uiteindelijk is het de kiezer - de universiteit zelf - die beslist. Niet de minister."