Gemeenteraad Halle - Halle verlaagt opcentiemen onroerende voorheffing en voert burgerbegroting in

In het kader van haar meerjarenplanning 2020-2025, die de gemeenteraad van Halle dinsdagavond goedkeurde, verlaagt het stadsbestuur de belasting op de onroerende voorheffing met 50 opcentiemen. Deze legislatuur zal 90,6 miljoen euro worden geïnvesteerd en is 200.000 euro voorzien voor projecten waarvan inwoners zelf mogen beslissen. 12,2 miljoen euro wordt uitgetrokken voor aanleg en onderhoud van straten, voet- en fietspaden en rioleringen. Om ervoor te zorgen dat iedere inwoner tegen het einde van de legislatuur een kwalitatief stuk groen heeft op 400 meter van zijn of haar woonplaats is 1,8 miljoen euro voorzien. Er wordt een centrum- en leegstandsmanager aangesteld die ervoor moet zorgen dat het handelscentrum floreert en hiervoor een budget krijgt van 150.000 euro per jaar. Daarnaast is 1,5 miljoen euro voorzien voor de aankoop van duurzame voertuigen en zullen drie nieuwe Zenneterassen worden aangelegd.

Halle wil ook meer werk maken van participatie. "We voorzien 200.000 euro om een project rond burgerbegroting te starten. Dat betekent dat inwoners zelf mogen beslissen aan welk project dat geld uitgegeven wordt. En we starten met een inwonerspanel waarin zo'n 420 Hallenaren hun mening zullen mogen geven over belangrijke vraagstukken over onze stad. We voorzien ook een budget om ieder jaar twee waardevolle participatietrajecten te kunnen realiseren die zich in alle beleidsdomeinen kunnen situeren", aldus schepen Dieuwertje Poté (CD&V), bevoegd voor participatie.

bron: Belga