Gemeenten zijn "jojobeleid" rond opvang asielzoekers beu

Gemeenten zijn "jojobeleid" rond opvang asielzoekers beu

De Vlaamse gemeenten en OCMW's zijn het beu om in de opvang van asielzoekers de "speelbal" te zijn van de federale regering. Dat meldt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Ze verwijt de federale overheid een "jojobeleid" te voeren, wat ertoe leidt dat het merendeel van de gemeenten niet langer bereid is nieuwe plaatsen te zoeken. De VVSG benadrukt dat de gemeenten en OCMW's steevast een trouwe partner zijn in de opvang van asielzoekers. "Ze hebben altijd loyaal meegewerkt aan de opvang van asielzoekers in kleinschalige lokale opvanginitiatieven (LOI's), maar nu zijn ze het beu om de speelbal te zijn van de federale overheid", schrijft de vereniging in haar nieuwsbrief.

Ze hekelt daarbij het "jojobeleid" van de federale regering. "Nu eens vraagt ze gemeenten en OCMW's extra plaatsen te creëren, dan weer vraagt ze die te sluiten, waarna even later opnieuw de vraag komt om plaatsen te zoeken", klaagt de VVSG. En dat terwijl het zoeken van woningen en ze inrichten de lokale besturen telkens heel veel inspanningen en energie kost. Ze moeten zich hiervoor op de private huurmarkt begeven. Telkens opnieuw moet personeel gevonden en ingewerkt worden, luidt het.

Ondanks de schommelingen in de instroom van asielzoekers, meent de VVSG dat er betere inschattingen en een betere aanpak mogelijk zijn. Daarin noemt ze het cruciaal dat de behandelingstermijn van asieldossiers zo kort mogelijk wordt gehouden en dat de streeftermijn van zes maanden wordt gehaald.

Maar er moeten ook voldoende bufferplaatsen zijn, vindt de VVSG. "Bij de vorige asielcrisis in 2015 klom het aantal LOI-plaatsen in ons land naar ongeveer 10.000. Vandaag zijn het er nog ongeveer 6.300, goed voor een kwart van alle opvangplaatsen. Fedasil zegt in de krant dat de OCMW's vandaag amper reageren op de vraag om bijkomende opvangplaatsen voor asielzoekers in de LOI te openen. Dit jaar kwamen er nochtans al meer dan 450 nieuwe LOI-plaatsen bij", zegt de vereniging.

Volgens de VVSG bleek recent uit een eigen bevraging dat 61 procent van haar leden zegt niet langer bereid te zijn nieuwe plaatsen te zoeken mocht de federale overheid hierom vragen. "Het federale jojo-beleid is daarvan de belangrijkste oorzaak", besluit de VVSG.

bron: Belga