Gemeenten kunnen retributie innen voor verlenging verblijfsvergunning

Gemeenten kunnen retributie innen voor verlenging verblijfsvergunning

Gemeenten zullen binnenkort een retributie van maximaal 50 euro kunnen vragen voor de vernieuwing, verlenging of vervanging van bepaalde tijdelijke verblijfskaarten voor vreemdelingen die afkomstig zijn van buiten de Europese Unie. De ministerraad heeft daarvoor vandaag een wetsontwerp en een uitvoeringsbesluit goedgekeurd. Sinds maart 2015 geldt in ons land een retributie voor de aanvraag van een verblijfsvergunning. In Vlaanderen ontstond discussie om ook gemeenten de mogelijkheid te bieden zo'n retributie te vragen voor de verlenging van bepaalde tijdelijke verblijfskaarten. Door de bevoegde wet uit 1968 bleek dat echter onmogelijk, legde staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) uit na afloop van de ministerraad.

De goedgekeurde wetteksten, die voor advies naar de Raad van State verhuizen, passen daar nu een mouw aan. Volgens Francken is de 50 euro een vergoeding voor de administratieve kost die met de verlenging van de kaarten gepaard gaat. Vorig jaar vroegen meer dan 40.500 personen een verlenging aan van een tijdelijke verblijfskaart. Het gaat daarbij om de zogenaamde A-kaart die wordt verleend aan derdelanders die voor een beperkte duur in ons land willen verblijven.

bron: Belga