Geluidshinder Brussels Airport - Minister Bellot benadrukt belang van overleg met alle actoren

Geluidshinder Brussels Airport - Minister Bellot benadrukt belang van overleg met alle actoren

De werkgroepen die zich momenteel over het dossier van de geluidshinder buigen, werden door de verschillende regeringen opgericht. Er is dus geen sprake van een "Bellot-methode". Dat stelt federaal minister van Mobiliteit François Bellot in een reactie op de gezamenlijke persconferentie van 14 actiecomités. "Het resultaat van de werkgroepen moet het overleg voeden met de omwonenden, operatoren, luchthavenuitbater, vakbonden, werkgevers en de politieke actoren", benadrukt hij in een mededeling. Minister Bellot is het met de actiegroepen eens dat het probleem van de geluidshinder het leven van de omwonenden reeds 40 jaar 'vergiftigd'. Sinds zijn aantreden heeft hij er steeds naar gestreefd om alle actoren bijeen te brengen om tot een evenwichtige en eerlijke verdeling van de hinder te komen. Hij verwijst naar de vergadering van 28 juni met een rist organisaties en naar andere contacten met verenigingen op hun vraag.

Het belangenconflict tussen het Vlaamse en het Brussels gewest heeft ertoe geleid dat men voor een andere methode heeft moeten kiezen, die van werkgroepen, "maar we zijn niet vergeten dat een structurele oplossing enkel via overleg gevonden kan worden". Eén van de vragen is te weten wie bereid is om vanaf 7 uur 's morgens overvlogen te worden, stelt Bellot.

De minister wijst er nog op dat hij een aantal eisen die werden bekendgemaakt reeds gehoord had tijdens de ontmoetingen met de verenigingen. Hij heeft ze al meegenomen in zijn reflectie over het dossier, luidt het nog. Hij is wel verbaasd dat de oprichting van een onafhankelijke autoriteit afgewezen wordt, terwijl dat een Europese verplichting is.

bron: Belga