Geluidshinder Brussels Airport - "Het is het federale nietsdoen dat de werkgelegenheid bedreigt"

Geluidshinder Brussels Airport - "Het is het federale nietsdoen dat de werkgelegenheid bedreigt"

Het is niet de toepassing van de Brusselse geluidsnormen maar het nietsdoen van de federale regering in het dossier van geluidshinder die de werkgelegenheid bedreigt. Dat stelt Brussels minister van Leefmilieu Céline Fremault, die het initiatief van de Groep van Tien toejuicht. Het topoverlegorgaan van vakbonden en werkgevers, vraagt in een brief aan de verschillende federale en regionale regeringen van het land om een oplossing uit te werken voor de patstelling die is ontstaan rond de geluidsnormen op de luchthaven van Zaventem. Céline Fremault zegt dat ze als sinds het begin van de legislatuur bereid is om rond de tafel te gaan zitten "indien de vraag van de sociale partners aan de premier voor een constructief overleg een gunstig gevolg kent". Dat overleg is er ondanks haar herhaalde vragen aan het federale nooit gekomen. De Brusselse minister wijst er nog op dat de Brusselse geluidsnormen, die reeds meer van 15 jaar bestaan, "volledig wettelijk zijn". Volgens Céline Fremault is het perfect mogelijk om de geluidsnormen te respecteren door bepaalde aanpassingen aan de vliegroutes die federale regering snel kan invoeren door alternatieve routes te beslissen die het overvliegen van de dichtst bevolkte gebieden zoveel mogelijk vermijden.

De federale regering is door niet op te treden de enige verantwoordelijke voor het eventuele vertrek van bepaalde luchtvaartmaatschappijen en het verlies van jobs dat daaruit voortvloeit, aldus nog minister Fremault. Voor haar wordt het Brussels gewest nu disproportioneel getroffen door geluidsoverlast.

bron: Belga