"Geen wettelijke basis voor beslissing De Block"

"Geen wettelijke basis voor beslissing De Block"

De beslissing van minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld) om aan bepaalde categorieën asielzoekers geen opvang meer te bieden, heeft "geen wettelijke basis". Dat zegt Vluchtelingenwerk Vlaanderen. "Ons land is bij wet verplicht mensen die asiel aanvragen op te vangen tijdens hun asielprocedure." Vorige week kondigde minister van Asiel en Migratie Maggie De Block aan dat Fedasil en Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) strenger zullen optreden tegen "misbruik van de asielprocedure". Bepaalde groepen asielzoekers zouden daardoor geen opvang meer krijgen.

Het gaat meer bepaald om mensen die al asiel hebben gekregen in een ander EU-land en toch doortrekken naar België en om mensen die weigeren terug te keren naar de EU-lidstaat die bevoegd is om hun asielaanvraag te behandelen volgens de zogenaamde Dublinregels en intussen zes maanden onderduiken. Als een lidstaat een asielzoeker na een halfjaar niet heeft teruggestuurd naar het land waar hij of zij het eerst geregistreerd werd, wordt die lidstaat namelijk automatisch verantwoordelijk voor de asielaanvraag.

Volgens Vluchtelingenwerk Vlaanderen is de beslissing van De Block "in strijd met het recht op opvang" en is er "geen wettelijke basis" voor. "Fedasil, de overheidsdienst voor de opvang van asielzoekers, mag enkel in de wettelijk omschreven gevallen de opvang beperken. Voor de groepen die minister De Block nu wil uitsluiten is er geen wettelijke basis", zegt woordvoerster Eef Heyligen.

"Een regering die een zelfgecreëerde opvangcrisis probeert op te lossen door doelbewust asielzoekers op straat aan hun lot over te laten is moreel laakbaar en handelt in strijd met het Belgisch en Europees recht", meent Heyligen.

Volgens Vluchtelingenwerk Vlaanderen zijn er andere, "menselijke" oplossingen om de opvangcrisis aan te pakken, gaande van een flexibel opvangmodel (dat rekening houdt met de fluctuerende aankomst van asielzoekers) tot snelle en kwalitatieve asielprocedures en extra middelen voor de asielinstanties.

bron: Belga