Geen stemrecht vanaf 16 jaar voor gemeenteraadsverkiezingen in Wallonië

Geen stemrecht vanaf 16 jaar voor gemeenteraadsverkiezingen in Wallonië

In het Waals Parlement is een voorstel van Ecolo om voor de gemeenteraadsverkiezingen stemrecht in te voeren vanaf 16 jaar weggestemd. PS, MR en cdH menen dat het debat hiervoor nog niet rijp is. In een advies had de Raad van State geen grote bezwaren geuit tegen het voorstel van de groenen. Zij legden het daarom ter stemming voor in de bevoegde commissie van het Waals Parlement. MR, cdH en PS stemden het voorstel echter weg. Ze vragen zich af of het wel een goed idee is om jongeren vanaf 16 jaar stemrecht te geven, terwijl er voor iedereen vanaf 18 jaar stemplicht geldt. Ze vinden het ook weinig coherent dat de minimumleeftijd voor de gemeenteraadsverkiezingen zou verschillen van die van andere verkiezingen.

Ecolo-parlementslid Matthieu Daele (Ecolo) wees op de nieuwe lessen filosofie en burgerschap die in het Franstalige onderwijs zijn ingevoerd. Die helpen jongeren net om hun democratische rechten op te nemen. PS, cdH en MR menen dat het te vroeg is om die conclusie te trekken omdat de lessen pas zijn ingevoerd.

Vorig jaar stemde het Vlaams Parlement een gelijkaardig voorstel weg. Meerderheidspartijen CD&V en Open Vld waren wel voor stemrecht op 16 jaar, maar stemden uit loyaliteit met coalitiepartner N-VA tegen het voorstel. Sp.a en Groen stemden wel voor.

bron: Belga