Geen fan van sporten? Dan ben je een intelligent type

Geen fan van sporten? Dan ben je een intelligent type

Voor de studie werden zestig studenten gemonitord. Eerst moesten ze een vragenlijst invullen en daarna werden ze in twee groepen verdeeld. Beiden groepen kregen ook een apparaat om hun arm dat hun beweeglijk mat.

Intelligentie 

Uit het onderzoek bleek dat de denkers minder beweeglijker waren dan de 'niet-denkers'. Een reden zou kunnen zijn dat de denkers zich minder snel verveelden en langer in gedachten verzonken waren. De actieve types zouden dan juist weer sport nodig hebben om hun dag te vullen en snel een bezigheid nodig hebben. Het verschil uitte zich vooral in de week. In het weekend bewogen beide groepen evenveel.