Geen centraal plan als jonge migrant verdwijnt

Geen centraal plan als jonge migrant verdwijnt

België kampt met een stijgend aantal minderjarige migranten die van de radar verdwijnen, maar de Taskforce Verdwijningen ligt al bijna twee jaar stil. In april vorig jaar beloofde minister De Block (Open Vld) nochtans werk te maken van de heropstart. Dat schrijft De Morgen vandaag. Nooit verdwenen er meer niet-begeleide minderjarige vreemdelingen dan in 2018. De Dienst Voogdij telde dat jaar 697 verdwijningen, waarvan er 62 onrustwekkend waren. Daarbovenop is er een 'dark number' van minderjarige migranten die door de mazen van het net glippen. Recentere cijfers zijn nog niet beschikbaar.

Het kabinet van minister van Asiel en Migratie Maggie De Block beloofde na de publicatie van cijfers in april 2019 om de Taskforce Verdwijningen weer bijeen te roepen, maar ondertussen is dat nog altijd niet gebeurd, blijkt uit het antwoord van minister De Block op een parlementaire vraag van oppositielid Ben Segers (sp.a).

"Er is geen enkele algemene databank voor verdwijningen, geen duidelijke richtlijnen die voor alle diensten van toepassingen zijn, er is zelfs niet eens een akkoord over het begrip verdwijning", klinkt het bij een van de diensten uit de taskforce. In de taskforce zitten de Dienst Vreemdelingenzaken, de Dienst Voogdij, Fedasil, het parket, de politiediensten en Child Focus.

Het kabinet De Block maakt zich sterk dat het nog altijd werk wil maken van die taskforce. De vertraging zou te wijten zijn aan de uitbouw van de opvangcapaciteit en de werklast in deze regering van lopende zaken.

bron: Belga