Geen activiteiten met Dries Van Langenhove toegestaan in auditoria UGent

Geen activiteiten met Dries Van Langenhove toegestaan in auditoria UGent

"Uiteraard beschouwt de UGent het recht op vrije meningsuiting en spreken als een fundamenteel recht», stelt Van de Walle in een mededeling. «Het spreekt voor zich dat aan een pluralistische universiteit als de onze iedereen zijn of haar mening mag geven, óók als die mening stevig botst met de mening van anderen. Als rector ben ik evenwel verantwoordelijk voor de orde, rust en veiligheid binnen de UGent-gebouwen.»

Schild en Vrienden

Dries Van Langenhove, die in mei vanop de Vlaams-Brabantse Vlaams Belang-lijst verkozen raakte als Kamerlid, is nog steeds ingeschreven als student aan de UGent. Hij zei begin deze maand wel dat hij overweegt de universiteit te verlaten omdat hij door de ordemaatregel die tegen hem is ingesteld zijn scriptie niet tijdig kan indienen. Door de maatregel mag hij de universitaire gebouwen niet langer betreden, een gevolg van zijn betrokkenheid bij de extreemrechtse studentenvereniging Schild en Vrienden, die hij aan de UGent zelf heeft opgericht.

Veiligheidsproblemen

«Er is geen dwingende reden om - desgevallend ingaand tegen de weloverwogen argumenten die aan de basis liggen van de lopende ordemaatregel ten aanzien van dhr. Van Langenhove - een debat met of een lezing van hem te laten plaatsvinden in een gebouw van de UGent», stelt de rector nog. «Na afweging primeert voor mij in deze het risico op onrust en veiligheidsproblemen. Daarom werd beslist dat de studentenverenigingen LVSV en KVHV geen debat met of lezing van dhr. Dries Van Langenhove kunnen laten doorgaan in auditoria van de UGent.»

"Recht op vrije meningsuiting"

Van Langenhove zegt dat hij «er alles aan zal doen» om de activiteit alsnog te laten doorgaan. «De rector is niet de eigenaar van de universiteit», klinkt het. «Die is van alle Vlamingen en die hebben mij verkozen tot volksvertegenwoordiger.»

Van Langenhove lijkt erop aan te dringen dat de openingsactiviteit binnen de universiteitsgebouwen kan doorgaan en niet in een andere zaal. «KVHV, LVSV en ikzelf zullen vermoedelijk stappen ondernemen om mijn recht op vrije meningsuiting aan de universiteit te garanderen», zegt hij.