'Geef alle asbestslachtoffers waar ze recht op hebben'

Kom op tegen Kanker vraagt naar aanleiding van 10 jaar Asbestfonds om alle slachtoffers van asbest te vergoeden. Slachtoffers moeten de mogelijkheid krijgen om een zaak aan te spannen tegen het bedrijf dat hun ziekte veroorzaakte, en de verjaringstermijn voor aansprakelijkheidsvorderingen - vandaag 20 jaar - moet afgeschaft worden gezien de vaak heel lange latentieperiode (25-40 jaar). Dinsdag bepleit de organisatie haar aanbevelingen voor een betere werking van het Asbestfonds in de commissie Sociale Zaken in het parlement. Volgens de ngo wijzen recente studies er op dat nog minstens 3,7 miljoen ton asbest in omloop is in België. "Het Asbestfonds hielp de voorbije 10 jaar 2.669 asbestslachtoffers en hun nabestaanden. Naar schatting 9.000 mensen zijn daar de voorbije tien jaar het slachtoffer van geworden. Ons land zal nog decennialang met de gevolgen moeten leven. Daarom hebben we een beleid nodig dat de gezondheidsschade compenseert en alle asbestslachtoffers geeft waar ze recht op hebben", stelt Kom op tegen Kanker.

De ngo vraagt een uitbreiding van de lijst met vergoedbare ziekten. "Werknemers met long- of strottenhoofdkanker veroorzaakt door asbest worden wel vergoed, terwijl zelfstandigen en omgevingsslachtoffers in dezelfde situatie nergens kunnen aankloppen. Elk asbestslachtoffer heeft evenveel recht op een vergoeding", zegt onderzoeker Wim Geluykens.

Verder wordt de afschaffing gevraagd van de immuniteit van werkgevers voor omgevingsslachtoffers en zelfstandigen. In het huidige stelsel is het enkel mogelijk om iemand aansprakelijk te stellen indien die de ziekte opzettelijk heeft veroorzaakt.

Naast de immuniteit van de werkgevers vormt ook de geldende verjaringstermijn voor aansprakelijkheidsvorderingen een probleem om een gerechtelijke procedure op te starten. De procedure mag tot 5 jaar na de diagnose, maar maximum 20 jaar na de blootstelling aan asbest worden opgestart. Kom op tegen Kanker adviseert om de termijn van 20 jaar te schrappen en enkel de termijn van 5 jaar na de diagnose te behouden.

bron: Belga