Gedetineerden slapen nog steeds op grond in Gentse gevangenis

Gedetineerden slapen nog steeds op grond in Gentse gevangenis

Gedetineerden in de gevangenis van Gent lijden nog steeds onder de aanhoudende overbevolking. Er is sprake van zowat 30 mannen die op de grond slapen. Die moeten het stellen met een stoel en een dunne matras op de grond. Dat staat in het jaarrapport van de toezichtcommissie. Het probleem sleept al jaren aan, met 166 klachten in 2017. In het verleden werd de capaciteit van de mannenafdeling in de gevangenis, theoretisch beperkt tot 244 plaatsen, vanwege de chronische overbevolking al uitgebreid naar 326 door in de individuele cellen een bed bij te plaatsen. Daarnaast telt de afdeling beperkte detentie zestien plaatsen. Maar de capaciteitsuitbreiding heeft de steeds toenemende overbevolking niet kunnen opvangen. Het aantal "grondslapers" is vooral problematisch in de mannenafdeling, in de vrouwenafdeling is de situatie beter.

De overbevolking heeft vooral een negatieve impact op de leef- en verblijfsomstandigheden van de gedetineerden en brengt een extra werkdruk mee voor het bewakingspersoneel en voor alle diensten binnen de gevangenis. De toezichtcommissie wijst specifiek op de ontoereikende zorgverlening in de gevangenis voor gedetineerden met een psychiatrische problematiek.

Ze stelt zich vragen bij de (lage) verloning voor gevangenisarbeid en de kwaliteit van de tuchtprocedures. Maar de commissie betreurt ook de aanhoudende structurele problemen. Zo worden nog steeds rokers met niet-rokers samen in een cel geplaatst. De toezichtcommissie ziet wel een terugval in het aantal klachten van 198 bij 120 gedetineerden in 2016 tot 166 bij 93 gedetineerden in 2017.

Volgens de commissie gaan de klachten vooral over het gedrag of de handelwijze van de penitentiair beambten. Ze adviseert de gevangenis om meer personeel met een menswetenschappelijke achtergrond aan te werven.

bron: Belga