Gedetineerden en burgers krijgen vlotter toegang tot strafdossier

Gedetineerden en burgers krijgen vlotter toegang tot strafdossier

Vanaf nu kunnen gedetineerden hun dossier bij de griffie van de onderzoeksrechter digitaal raadplegen met een beveiligde persoonlijke toegang. Advocaten hebben toegang tot al hun dossiers vanuit eender welke griffie. Bedoeling is om dat aanbod op termijn nog verder uit te breiden, laat de FOD Justitie vandaag weten. Met de nieuwe procedure zijn de dossiers in elke rechtbank van eerste aanleg toegankelijk tijdens de openingsuren van de griffie. Daarnaast kunnen gedetineerden en hun advocaten de dossiers ook raadplegen via een kiosk-pc in de gevangenis. Die zijn, net zoals de kiosk-pc's in de rechtbanken, uitgerust met de applicatie ConsultOnline.

Volgens de FOD Justitie zal de toegang tot het strafdossier daarmee vlotter, veiliger en goedkoper verlopen. Voordien moesten gedetineerden namelijk overgebracht worden naar de griffies om hun dossier in te kijken. Dat kostte gemiddeld 263 euro aan vervoers- en bewakingskosten. Aangezien er maandelijks gemiddeld 300 raadplegingen zijn, komt het neer op een besparing van een kleine 80.000 euro per maand. Daarnaast houdt de nieuwe procedure minder risico's in.

Voor de rechterlijke macht betekent deze nieuwe regeling tijdwinst. De overheidsdienst erkent dat het behoorlijk wat tijd kostte om alle dossiers te digitaliseren, maar nu zal het het griffiepersoneel minder tijd moeten besteden aan het kopiëren van dossiers. Ten slotte is de vermindering van het papierverbruik goed voor het milieu.

Op termijn zal ConsultOnline niet meer beperkt zijn tot de kiosk-pc's in griffies en gevangenissen, maar zal het systeem ook werken op eender welke computer op basis van een webplatform en private toegangscodes. Zo zullen procureurs, advocaten, beklaagden, beschuldigden of burgerlijke partijen een dossier dat hen aanbelangt veilig kunnen raadplegen, klinkt het.

Minister van Justitie Koen Geens is tevreden met deze technologische sprong. "Justitie die ten dienste staat van de mensen kan ik alleen maar toejuichen", aldus de minister.

bron: Belga