Gebruik van moedertaal in de klas verhit gemoederen

Gebruik van moedertaal in de klas verhit gemoederen

Van "men is het wel heel complex aan het maken" en "een dwaze richtlijn" tot "een troef voor een open Vlaanderen in de wereld", het is duidelijk dat de richtlijn van het Gemeenschapsonderwijs om andere talen dan het Nederlands toe te laten op de speelplaats en in de klas sterke reacties uitlokt. Nochtans werd de opdracht voor de GO!-directeurs genomen uit een constructief standpunt, klinkt het. "Doordat we positiever omspringen met die talen voelen leerlingen zich beter op school en leggen ze ook makkelijker de brug naar het Nederlands", zegt Raymonda Verdyck, topvrouw van de onderwijskoepel, aan de Mediahuis-kranten.

Het GO! is niet het enige net dat meer aandacht wil voor de moedertaal op school. Het stedelijk onderwijs in Gent heeft een gelijkaardige visie en ook de grootste onderwijskoepel - Katholiek Onderwijs Vlaanderen - werkt aan een "ondersteuningsdocument" om leraren aan de slag te doen gaan met alle talen in de klas.

Uithaal van N-VA

Het nieuws schoot bij regeringspartij N-VA in het verkeerde keelgat. "Ik vind dat men het heel complex aan het maken is", aldus onderwijsspecialist Koen Daniëls, die zich in De Ochtend op Radio 1 afvroeg of het voorstel wel strookt met de taalwetgeving. Zijn voorzitter, Bart De Wever, liet zich iets directer uit.

"Toen ik dit hoorde, dacht ik eerst dat het om een vervroegde aprilgrap ging", liet hij optekenen. De Antwerpse burgemeester twijfelt of er leerkrachten te vinden zijn die met leerlingen om kunnen gaan die "werkjes voorbereiden in Arabisch, Farsi of Swahili". «Het streefdoel moet zijn om competente leerlingen op te leiden, die de taal spreken waar de arbeidsmarkt om vraagt", klinkt het. Vlaams Belang treedt hem bij en spreekt van een "dwaze richtlijn".

"Het is en/en"

Voor Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) is een visie om met die meertaligheid om te gaan "een goede zaak". Ze benadrukt ook dat Nederlands de onderwijs- en instructietaal zal blijven.

Ze krijgt de steun van coalitiepartner Open Vld. "Meertaligheid en onderwijstaal Nederlands gaan hand in hand. Het is en/en. Een troef voor het open Vlaanderen in de wereld", tweette voorzitter Gwendolyne Rutten.

Ook sp.a is voorstander van de meertaligheid op school. "Voor ons is het ongelooflijk belangrijk dat het kind centraal staat", zegt onderwijsspecialist Caroline Gennez. "Kinderen moeten zich thuis kunnen voelen op school. Dat is moeilijk als je hun thuistaal volledig verbiedt op school", legt de sp.a-politica uit.