Gebruik traditionele nieuwsmedia voor het eerst in jaren in de lift

Gebruik traditionele nieuwsmedia voor het eerst in jaren in de lift

De digimeter peilt sinds 2009 naar het media- en technologiegebruik van de Vlamingen, op basis van een jaarlijkse enquête onder 4.547 Vlamingen van 16 jaar of ouder.

Waar in de enquête van 2017 de smartphone nog op quasi gelijke hoogte stond als radio en nationale televisie als dagelijks contactpunt met nieuws, moest die in die van 2018 die rol lossen. Maar 45% van de bevraagden zei dat de smartphone hun dagelijks contactpunt was, terwijl dat in 2017 nog 51% was. Daarentegen zei 56% dat hun dagelijks contactpunt met nieuws de nationale televisie was, tegenover 52% in 2017.

Bij de regionale televisie ging het om een stijging van 2 procentpunt, van 14% in 2017 naar 16% in 2018.

Fake News

Dat de traditionele nieuwsmedia weer in opmars zijn heeft volgens Lieven De Marez, professor Communicatietechnologie aan de UGent, te maken met de digitaalnieuwsparadox. Enerzijds zegt 67% zich dankzij het internet beter geïnformeerd te voelen, maar anderzijds is 62% bezorgd om de invloed van valse nieuwsberichten op de maatschappij. "Drieënveertig procent is van beide principes doordrongen, en dat is nu net het paradoxale", aldus De Marez. "De cijfers over de bezorgdheid liggen veel hoger dan vorig jaar, met vooral een sterke stijging bij tieners en twintigers", stelt de professor, die tevens stelt dat de shift naar vertrouwde nieuwsmerken dan ook het grootst lijkt te zijn bij jongeren.

Digitaal

Voor digitaal nieuws blijven nieuwswebsites met 68% (tegenover 66% in 2017) stabiel als belangrijkste digitale nieuwsbron. Sociale media en zoekmachines zoals Google boeten aan belang in. Het percentage dat aangaf sociale media als digitale nieuwsbron te gebruiken, daalde van 52% in 2017 naar 49% in 2018. Het gebruik van zoekmachines als digitale nieuwsbron halveerde bijna: 57% in 2017 tegenover 33% in 2018.