Gatz legt nieuw radiofrequentieplan op tafel

Gatz legt nieuw radiofrequentieplan op tafel

Een dag na de goedkeuring van het nieuwe radiodecreet in het Vlaams Parlement heeft Vlaams minister van Media Sven Gatz het nieuwe radiofrequentieplan voorgesteld. Naast de bestaande pakketten van de landelijke omroepen (VRT, Q Music, Joe FM, Nostalgie) worden nieuwe frequentiepakketten voor de vier netwerkradio's samengesteld. Voor de lokale radio's zijn 131 frequenties voorzien. Er volgt nu een inspraakronde. Donderdag zette het Vlaams Parlement unaniem het licht op groen voor de hervorming van het Vlaamse radiolandschap. Die moet ervoor zorgen dat de landelijke radio's de stap zetten van analoog (FM) naar digitaal (DAB+) en dat de lokale radio's versterkt worden. Verder komen er drie of vier commerciële netwerkradio's.

Vandaag heeft de Vlaamse regering beslist hoe ze dat decreet wil uitvoeren. Ze stelde daarvoor een nieuw frequentieplan op. Dat nieuwe plan actualiseert het FM-frequentieplan voor de particuliere radio. "We hebben onze kaarten op tafel gelegd", zegt mediaminister Gatz. De Open Vld-minister verwacht dat er wel reactie zal komen op zijn voorstel, maar verdedigt zijn keuze.

Naast de bestaande pakketten van de landelijke omroepen, worden nieuwe frequentiepakketten voor de netwerkradio's samengesteld. Er komen 4 netwerkradio's met een dekking die vooral rond stedelijke regio's is gesitueerd.

Voor die netwerkradio's komt er een oproep in het voorjaar van 2017. Vast staat dat er één radiozender komt die Vlaamse en Nederlandstalige muziek zal brengen. De netwerkradio's zullen een vergunning krijgen voor negen jaar. Ook zij zullen op DAB+ moeten uitzenden. Op termijn zullen er in een digitaal radiolandschap naast de radiozenders van de VRT dus 7 landelijke vrije zenders zijn (Naast Q Music, Joe FM en Nostalgie de vier netwerkradio's).

Voor de lokale radio's zijn 131 frequenties voorzien. Door het aanpakken van de oneigenlijke ketenradio's (radio's die gegroeid zijn door het opkopen van lokale frequenties, red.) komt er ruimte vrij. "Door het samenvoegen van frequenties kunnen er ook meer luisteraars bereikt worden", aldus Gatz. Ook voor de lokale radiofrequenties volgt in het voorjaar een oproep.

Gatz start over de wijzigingen aan het radiolandschap een brede bevraging. "Zo kan iedereen zijn stem laten horen, vooraleer de Vlaamse regering het frequentieplan en de procedure voor de beoordeling van de kandidaat-radio's definitief goedkeurt", aldus Gatz.

Het is de bedoeling dat de nieuw vergunde radio's met hun uitzendingen kunnen beginnen vanaf 1 januari 2018.

bron: Belga