Gat in begroting dubbel zo groot als verwacht

Gat in begroting dubbel zo groot als verwacht

In de nieuwe analyse wordt er rekening gehouden met de minder gunstige economische parameters van het Planbureau. Zo zal de economische groei door de Brexit slechts 1,2% bedragen in plaats van 1,5%. Die beperkte groei heeft een impact op de belastinginkomsten, die met ruim 900 miljoen euro zullen zakken. Dat komt omdat er minder roerende voorheffing op dividenten zal binnenkomen, bedrijven minder belastingen vooraf betalen en de accijnsverhogingen op alcohol en tabak minder opbrengen dan verwacht. Daarnaast blijkt er ook een tekort te zijn in de sociale zekerheid van bijna 700 miljoen euro.

Het is niet uitgesloten dat de regering ervoor kiest om haar doelstellingen aan te passen door het begrotingsevenwicht uit te stellen tot 2019 of later. Maar ook dan zal de regering meer moeten ophoesten dan verwacht. Volgens minister van Begroting Sophie Wilmes (MR) zullen werkgroepen de cijfers nu analyseren. Vervolgens zal de regering "met respect voor de Europese voorschriften" het definitieve cijfer voor de begrotingsinspanning vastleggen.

Foto Pexels