Galant verwerpt voorstel voor regionalisering NMBS

Galant verwerpt voorstel voor regionalisering NMBS

Het voorstel voor een opdeling van de NMBS in regionale compartimenten werd gelanceerd door de Vlaamse minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) in een interview in De Tijd. «Het ligt in de logica der dingen dat we de spoorwegen opsplitsten. Idealiter is een minister van Mobiliteit verantwoordelijk voor het spoornet in zijn regio.» Het is de tweede keer dat de vlaams-nationalisten de regionalisering van de NMBS op de agenda zetten. De vorige keer was in de nasleep van de stakingsgolf bij de spoorwegen begin dit jaar.

Spoorlijn onderbroken

Galant stelt zich vragen bij de praktische uitwerking van het voorstel. «Ik heb vorige keer in het parlement al geantwoord dat het niet wenselijk is en ook niet haalbaar. Hoe zal dat dan in zijn werk gaan? Wordt de noord-zuidverbinding in Brussel doorgeknipt en worden Brussel-Zuid en -Noord kopstations? Iemand die van Gent naar Leuven rijdt, moet dan maar overstappen om in het Brussels Gewest van station Zuid naar Noord te gaan, want bij regionalisering zou het spoor toch gewestmaterie worden? Bovendien staat dit ook niet in het regeerakkoord dat N-VA mee heeft ondertekend.»

Personenvervoer

Weyts uitte ook kritiek op de beslissing Galant om meer te in te zetten op personenvervoer in plaats van goederenvervoer. «Ze investeert in het personenvervoer omdat goederen niet mondig zijn. Dat is politiek de gemakkelijkste weg, maar op economisch vlak een slechte beslissing» Volgens de woordvoeder van Galant zijn die beweringen incorrect. «Als meneer Weyts vragen of opmerkingen heeft, kan hij die in de investeringscommissie stellen. Daar zit Vlaanderen al twee maanden, van bij de oprichting, actief mee aan tafel.»

Foto Belga / T. Roge