G20: economische groei trekt mogelijk weer aan

G20: economische groei trekt mogelijk weer aan

De economische groei kan naar verwachting komend jaar in de wereld weer opleven, maar er zijn wel groeiende spanningen over de internationale handel en andere politieke wrijvingen die dat vooruitzicht overschaduwen. Dat staat in een slotcommuniqué van de ministers van Financiën en centrale bankdirecteuren van de G20 die in het Japanse Fukuoka bijeen zijn. De groei stabiliseert, maar zal naar verwachting eind dit jaar weer bescheiden toenemen, volgens de ministers en bankiers. Ze zijn het er ook over eens geworden dat ze samen regels moeten opstellen die voorkomen dat grote multinationale technologische bedrijven zoals Amazon, Facebook en Google slechts minimaal belasting betalen over hun inkomsten. De ondernemingen kunnen nu nog hun winst in een land 'parkeren' waar die erg laag belast wordt. Dit wordt bekritiseerd, omdat de bedrijven het geld meestal verdienen aan klanten buiten die landen met lage vennootschapsbelastingen zoals Ierland en Luxemburg.

De G20 hoopt het in 2020 eens te zijn over een gezamenlijk beleid. Er zou mogelijk belasting geheven worden in landen waar de bedrijven producten of diensten slijten of er zou een wereldwijd minimum voor de belasting moeten worden vastgelegd. De VS staan argwanend tegenover de plannen, omdat ze volgens Washington te veel tegen Amerikaanse internetbedrijven gericht zouden zijn.

De G20 is een internationaal financieel overlegorgaan dat in 20 jaar jaar geleden in het leven is geroepen. Er zijn negentien landen lid van, plus de EU. De G20 vertegenwoordigt ongeveer 80 procent van de wereldhandel.

bron: Belga