Fraudeonderzoek Belgisch voetbal - Dirk Huyck (Waasland-Beveren) pleit schuldig aan verzaken van meldingsplicht

Fraudeonderzoek Belgisch voetbal - Dirk Huyck (Waasland-Beveren) pleit schuldig aan verzaken van meldingsplicht

Advocaat John Maes heeft dinsdag voor de Geschillencommissie Hoger Beroep gezegd dat zijn cliënt Dirk Huyck, voorzitter van Waasland-Beveren, schuldig zou pleiten voor het verzaken aan de meldingsplicht. "Er staat in de vordering tegenover mijn cliënt echter niets over de meldingsplicht. Als Huyck zich toch zal moeten verdedigen over de meldingsplicht, zal hij schuldig pleiten." Meester Maes pleitte vooral over de grond van de zaak. "Intussen hebben we al een overdosis aan het artikel 6 van EVRM binnengekregen. Ik ga daar niet over pleiten. Drie vragen blijven wat mij betreft onbeantwoord. Hoe kunnen die stukken op rechtmatige wijze in het dossier komen? Volstaan enkel de tapbeschikkingen om de rechtmatigheid van de transcripties aan te tonen? Is het niet wijzer om te wachten op het verloop van de strafzaak?"

"Ik heb de laatste dagen met grote ogen gelezen en gehoord wat er is gezegd in de replieken. Er zijn twee woorden die binnenschoten: demagogie en hypocrisie. En ik miste intellectuele eerlijkheid en redelijkheid", gaf Huycks advocaat een veeg uit de pan. "Er komen hier partijen tussen die ik nog het liefst zou omschrijven als gieren die cirkelen boven Waasland-Beveren en zijn voorzitter. Zij rekenen op de dood van beiden om er zelf beter van te worden. Terecht of onterecht, maakt voor hen niet uit: als ze er maar beter van worden. Dat doel heiligt alle middelen. Men staat er niet bij stil wat het met iemand doet om 'crimineel' of 'collaborateur' genoemd te worden. Men spreekt die woorden uit alsof ze niets zijn. Maar de demagogie moet het halen op de bewijsvoering."

"Het Bondsparket zegt met zoveel worden: "ik kan het niet bewijzen". Maar waarom vervolg je dan? Stopt het dan niet? Op de twee vragen die er echt toe doen (hoe is die vervalst? En wat heeft Huyck dan gedaan?) vindt u in dit dossier geen antwoorden. Behalve dan dat vreemde argument waarop men maar steeds terugkeert: de tweede afspraak tussen Huyck en Veljkovic. Waarom toch?", vroeg meester Maes zich af, waarna hij zich richtte tot bondsprocureur Wagner. "U bent een intellectueel, maar u bent ook intellectueel oneerlijk. U doet alsof Huyck Veljkovic een uitnodiging heeft gestuurd om nog eens langs te komen. Maar dat staat nergens. Het staat vast dat het opnieuw Veljkovic was die Huyck gecontacteerd heeft. Had hij neen moeten zeggen? Misschien wel, maar dat is niet de kern van de zaak. Wat ertoe doet is dat hij op die tweede afspraak opnieuw 'neen' heeft gezegd. Er is dus met andere woorden niets gebeurd. Zelfs geen poging."

Advocaat John Maes gaf toe dat zijn cliënt misschien iets had moeten melden aan de bond. "Maar Huyck wist niet van een meldingsplicht. En wat viel er dan te melden? Het afblokken van die poging was voor Huyck het einde van het verhaal. Het bondsreglement geldt bovendien enkel voor aangeslotenen en de melding had weinig invloed gehad. De wedstrijd is immers nooit vervalst."

Volgens Maes wordt Huyck niet vervolgd voor verzaken aan de meldingsplicht. Mocht dat wel zo zijn, zou hij schuldig pleiten. "Hoe zwaar moet hij dan gestraft worden voor deze feiten? Moet hij überhaupt gestraft worden? Er zijn heel veel elementen in het voordeel van deze man. U mag hem niet slachtofferen voor iets wat hij niet gevraagd heeft. Ook de bondsprocureur erkent in zijn conclusies dat er verzachtende omstandigheden zijn voor Huyck", aldus meester Maes. "Ik denk dat de drie maanden die hij gedurende het onderzoek niet op de club mocht komen al streng genoeg zijn als straf. Daar kan u rekening mee houden. Ook het feit dat hij een poging tot matchfixing heeft tegengehouden. Ook dat hij zijn volledige medewerking heeft verleend. Om al deze redenen denk ik dat deze man in aanmerking komt voor een volledig voorwaardelijke sanctie."

bron: Belga