Fraudeonderzoek Belgisch voetbal - "Advocaat van Tubeke gelieerd aan Bondsparket"

Fraudeonderzoek Belgisch voetbal - "Advocaat van Tubeke gelieerd aan Bondsparket"

Op de laatste zittingsdag voor de Geschillencommissie Hoger Beroep legde Joost Everaert, de advocaat van KV Mechelen, nog een bommetje onder het tuchtdossier omtrent mogelijke matchfixing in de degradatiestrijd op het einde van vorig seizoen. Volgens meester Everaert is de advocaat die maandag kwam pleiten namens tussenkomende partij AFC Tubeke aangesloten bij het Bondsparket. Dat blijkt ook uit de website van het ACFF. Advocaat Fabrice Vinclaire kwam maandag namens Tubeke pleiten dat "bij een goede lezing van het bondsreglement" KV Mechelen niet naar 1B zou moeten degraderen, maar naar de eerste amateurklasse. Volgens meester Vinclaire vergiste de bondsprocureur zich in zijn strafvordering. Kris Wagner sprak Tubeke niet tegen, maar liet het oordeel over aan de geschillenrechters.

Een dag later merkte advocaat Joost Everaert op dat de man ook aangesloten is bij het Bondsparket. Daardoor zou Vinclaire volgens Everaert inzage kunnen gekregen hebben in documenten die de verdediging niet ter beschikking had. "Advocaat Fabrice Vinclaire is werkzaam bij het bondsparket. Dus tussenkomende partij worden bijgestaan door leden van het Bondsparket. Dat is heel vreemd, want het bondsparket is toch één en ondeelbaar? Ik ben daar zeer bezorgd over. Niemand kan tegelijk vervolger en tussenkomende partij zijn. Onbegrijpelijk. Eigenlijk zou het kot te klein moeten zijn."

Op de officiële website van de Franstalige amateurvleugel ACFF (Association des Clubs Francophones de Football) staat Vinclaire opgelijst als Eerste substituut voor het Provinciale Parket Brussel - Waals-Brabant van de KBVB.

Meester Everaert merkte ook op dat de conclusies van Tubeke voor aanvang van zijn pleidooi nog niet neergelegd werden. Opnieuw een schending van het eerlijke proces, vond de advocaat van KV Mechelen. "We zullen die stukken weren uit de debatten", bevestigde Dirk Thijs, voorzitter van de Geschillencommissie Hoger Beroep.

bron: Belga