"Fraude absoluut onaanvaardbaar"

"Fraude absoluut onaanvaardbaar"

Vlaams minister van Landbouw Koen Van den Heuvel erkent dat er "onregelmatigheden" zijn vastgesteld bij de mestverwerking in Vlaanderen. Hij noemt de fraude "absoluut onaanvaardbaar". Volgens de CD&V-minister staan er in het nieuwe mestactieplan (MAP6) wel maatregelen die fraude moeten helpen bestrijden, zoals de verplichte installatie van debietmeters en de uitbreiding van gps-opvolging van mesttransporten. Volgens De Standaard, Het Nieuwsblad en de Gazet van Antwerpen wordt er in Vlaanderen op grote schaal geknoeid met mestverwerking. (Half)lege vrachtwagens die rijden tussen boer en mestverwerker, moeten de indruk wekken dat de mest wel degelijk verwerkt wordt. De mest wordt dus alleen afgevoerd op papier, in werkelijkheid lozen de boeren die illegaal op het land.

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) bevestigt de fraudemechanismen. Hoe groot de omvang van de fraude is, is niet becijferd, maar bronnen spreken over "een miljoenenkwestie".

Vlaams minister Koen Van den Heuvel bevestigt dat er sprake is van "onregelmatigheden". "De vaststellingen van inbreuken met mestproductie, -vervoer en -verwerking zijn jaarlijks terug te vinden in het Mestrapport van de Vlaamse Landmaatschappij. Ik benadruk dat fraude absoluut onaanvaardbaar is", zegt de CD&V'er in een reactie.

Maar volgens Van den Heuvel bevat het nieuwe mestactieplan (MAP6), dat morgen wordt besproken in het Vlaams Parlement, een aantal hefbomen om de slagkracht van de administratie te vergroten en fraude met mestvervoer tegen te gaan. Van den Heuvel verwijst naar de verplichte installatie van debietmeters en de uitbreiding van de gps-opvolging van mesttransporten.

Van den Heuvel: "Deze instrumenten laten de VLM toe om via gerichte risico-analyse van mogelijke inbreuken gericht te controleren en bedrijven, zowel landbouwers, transporteurs als mestverwerkers, grondig door te lichten. De slagkracht van de Vlaamse Landmaatschappij wordt met MAP6 ook verder vergroot door de mogelijkheid om dwangsommen op te leggen indien maatregelen niet opgevolgd worden."

bron: Belga