Franse vrouwen zijn het meest kritisch over hun lichaam

Franse vrouwen zijn het meest kritisch over hun lichaam

Body positivity was nog nooit zo aanwezig in de samenleving en toch zijn vrouwen nog steeds kritisch over hun eigen lichaam. Het lijkt makkelijker om anderen als 'mooi' te beschouwen, maar om dat ook bij jezelf te doen, blijkt heel wat moeilijker.

Italië scoort goed

Een studie van Ifop onderzocht hoe vrouwen over zichzelf denken. Ze keken daarbij naar 5.026 proefpersonen, verdeeld over verschillende Europese landen: Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Slechts 22% van de Françaises vonden zichzelf knap en Frankrijk scoort daarmee het slechts van alle landen. In Italië bedraagt dat percentage bijvoorbeeld 39% - bijna dubbel zoveel. Vrouwen met overgewicht vonden zichzelf het minst knap, terwijl jonge vrouwen, zij met een hoger inkomen en zij die een een grote culturele bagage hebben zichzelf het mooist achtten.