Francken wil zo snel mogelijk akkoord met gemeenschappen over nieuwkomersverklaring

Francken wil zo snel mogelijk akkoord met gemeenschappen over nieuwkomersverklaring

Staatssecretaris Theo Francken wil zo snel mogelijk een akkoord met de gemeenschappen over de "nieuwkomersverklaring". Dat zei hij vandaag in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken. De regering wil alle niet-Europeanen die langer dan drie maanden in ons land willen verblijven een verklaring laten ondertekenen dat hij of zij onze waarden, normen, wetten, plichten en vrijheden begrijpt en er zal naar handelen. Met die ondertekende verklaring engageert de nieuwkomer zich ook meteen tot integratiebereidheid. Wie daartoe niet bereid is, krijgt geen verblijfsvergunning. Wie na enige tijd niet kan bewijzen daar voldoende moeite voor gedaan te hebben, kan zijn verblijfsvergunning verliezen.

De commissie besprak het wetsontwerp dat de wettelijke basis levert voor die nieuwkomersverklaring. Het oorspronkelijke ontwerp is bijgeschaafd na kritiek van de Raad van State. Die merkte op dat het de gemeenschappen zijn die bevoegd zijn voor het integratiebeleid. Francken moet dus een akkoord zien te vinden met de gemeenschapsregeringen. Wanneer wil Francken dat akkoord sluiten? "Zo snel mogelijk", zei hij in de commissie.

Bij de oppositie is er kritiek op het initiatief. "De normen en waarden waarover we het eens zijn staan gewoon in de wet. Waarover hebben we het dan?", zei Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt.

"Wat is er fout om de grote principes die in onze wetten staan voor te leggen aan vreemdelingen die zich hier willen vestigen?", repliceerde Francken, die er op wees dat er in het buitenland soortgelijke concepten bestaan. "In Frankrijk bestaat al jaren een 'burgerschapscontract'. Wat wel nieuw is, is de koppeling van het verblijfsrecht aan integratiebereidheid".

De definitieve stemming in commissie volgt later, na een bijkomend advies van de Raad van State en een tweede lezing.

bron: Belga