Francken pleit voor taskforce veilige terugkeer

Francken pleit voor taskforce veilige terugkeer

Gewezen staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) pleit voor de oprichting van een taskforce veilige terugkeer. Die taskforce moet dan prioritair werk maken van het terugsturen van vluchtelingen die "geen werk hebben en niet geïntegreerd zijn". Dat heeft Francken vandaag gezegd in een debat met Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken in De Ochtend. Vroeger was België een van de weinige landen waar vluchtelingen bij hun erkenning onmiddellijk een permanente verblijfsvergunning kregen. De federale regering paste die regeling aan. Momenteel krijgen vluchtelingen eerst een tijdelijke verblijfsvergunning van vijf jaar.

Als het van N-VA-lijsttrekker Theo Francken afhangt, moet er nu een geïntegreerde taskforce komen die werk maakt van veilige terugkeer. Volgens Francken is de veiligheidssituatie in bijvoorbeeld Afghanistan en Irak verbeterd en moet gekeken worden of een "veilige terugkeer naar veilige gebieden" mogelijk is.

Hij pleit voor een taskforce waarin de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) en de politiediensten de krachten bundelen. Volgens Francken moet die geïntegreerde taskforce "prioritair" werk maken van "mensen die hier vier jaar zijn en die niet geïntegreerd zijn". Vluchtelingen die na vier jaar geen werk hebben en zich niet integreren, moeten volgens Francken dus terug. "Het zal geld kosten om daarvoor personeel aan te werven, maar een deel moet terug", aldus Francken.

bron: Belga