Forse stijging verkeersongevallen aan wegenwerken

Forse stijging verkeersongevallen aan wegenwerken

Verkeersongevallen in de buurt van wegenwerken zijn in de periode van 2014 tot 2016 met ongeveer 30 procent gestegen. Dat blijkt uit een analyse uitgevoerd door het verkeersveiligheidinstituut VIAS. In heel België is in een periode van drie jaar het aantal letselongevallen in de buurt van wegenwerken gestegen van 588 naar 764. Dat komt neer op een stijging van 30 pct. De meerderheid van de ongevallen doet zich voor op wegen die geen autosnelweg zijn.

"De laatste jaren zijn er steeds meer wegenwerken bijgekomen. De cijfers vormen dus geen verrassing", zegt Stef Willems, woordvoerder van het VIAS.

Ongevallen in de buurt van wegenwerken op de autosnelweg zijn minder voorkomend omdat de weginfrastructuur minder complex is en omdat de signalisatie beter geplaatst wordt. Op wegen naast de autosnelweg worden verkeersborden vaak nonchalant, te vroeg voor de werken of te lang erna, geplaatst waardoor de bestuurder minder geloofwaardigheid toekent aan de signalisatie.

Volgens Willems moet de snelheid in zulke plaatsen beter gehandhaafd worden. Dat kan verholpen worden met meer snelheidscontroles. Ook een doeltreffendere plaatsing van de verkeersborden kan het aantal ongevallen helpen verminderen.

In 2014 vielen er in heel het land 811 slachtoffers van letselongevallen in de nabijheid van werken, waarvan zestien dodelijke gevallen. In 2016 vielen er in totaal 1.065 slachtoffers, waaronder achttien doden.

bron: Belga