FOD Financiën werft honderdtal IT'ers

FOD Financiën werft honderdtal IT'ers

Elk departement en elke activiteit van de FOD Financiën steunt op IT-systemen, netwerken en data. Voor de controle van bagage op Zaventem tot de berekening van het kadastraal inkomen van een woning, taxzegels op pakjes tabak plakken en belastingen terugbetalen.

Jarenlang heeft de FOD Financiën IT-projecten uitbesteed. Vandaag komt het hierop terug. “We zijn kennis en controle over de systemen en projecten verloren”, erkent IT-directeur Marc Vandersmissen.

Deze kennis is nochtans cruciaal in de wereld die steeds meer door IT gedomineerd wordt. Bijgevolg zegt Vandersmissen: “We willen de kennis van onze IT opnieuw in de schoot van financiën brengen waardoor we niet meer volledig afhankelijk zijn van externe partijen.”

Ken de troeven van de job

Het zoeken naar een nieuw evenwicht tussen interne en externe IT-specialisten zorgt voor massale aanwervingen. De FOD zoekt een honderdtal IT'ers: analisten, architecten, ontwikkelaars, projectmanagers, testers, systeemingenieurs enzovoort.

De grote troeven voor wie er werkt? “Onze mensen kunnen autonoom en out-of-the-box werken, nemen zelf initiatieven, bouwen mee aan onze maatschappij, genieten van een mooi evenwicht tussen werk en privé, zijn zeker van hun salaris in een stabiele onderneming en kunnen bewegen tussen heel verschillende jobs en afdelingen.”

De selectie en aanwerving van statutairen loopt via Selor. Contractuelen worden via Fedict Select gezocht.