Fitnessbranche voert strijd tegen doping op

Fitnessbranche voert strijd tegen doping op

Met het charter verbinden Fitness.be, het FitnessNetwerk en hun leden zich ertoe om het dopinggebruik aan te pakken. Daartoe beloven ze samen te werken NADO Vlaanderen en andere overheidsinstanties. Welnessclub Fitopia in Edegem ondertekende gisteren als eerste de verbintenis, in aanwezigheid van Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA).

«De sector neemt hier zelf de verantwoordelijkheid, met een breed gedragen charter tot gevolg. Deze preventieve en positieve aanpak pas helemaal in mijn beleid», verzekerde Muyters. Clubs die het document ondertekenen, streven naar naar een dopingvrije club. Dat doen ze door de leden te wijzen op het beleid van nultolerantie, hen goed te beleiden en samen te werken met officiële instanties.

Het charter komt niet als een verrassing, want de voorbije jaren was het aantal dopingpraktijken in fitnesscentra verontrustend hoog. Vorig jaar werd zelfs een dieptepunt bereikt, met 37,7<UN>% van de geteste sporters die een dopingpraktijk had begaan.

Hoewel die resultaten werden opgemeten in clubs die sowieso al verdacht waren, is de situatie wel degelijk ernstig. Vooral het massale gebruik van anabolen zorgt voor ongerustheid. Die stoffen zijn zowel fysiek als psychisch bijzonder risicovol en kunnen leiden tot agressie, hartproblemen en een verhoogde kans op tumoren.

Hoe dan ook wil Fitness.be waken over het image van de sector. «We mogen niet vereenzelvigd worden met dopinggebruik, want we slagen erin om in Vlaanderen meer dan 450.000 te doen bewegen. Beoefenaars die het goed menen, verdienen dan ook erkenning», besluit directeur Eric Vandenabeele.