Fiscus geeft fiat voor afschaffing gunstregime topvoetbal

De overheidsadministratie Financiën heeft geen fundamentele bezwaren tegen een wetsvoorstel van sp.a om het gunstregime voor het topvoetbal droog te leggen. Dat meldt De Tijd vrijdag. Een Vlaams politiek front werkt aan een akkoord over het gunstregime voor topvoetballers. De regeling geldt voor alle profsporters, maar in de eerste plaats profiteren de grootverdieners in het topvoetbal er het meeste van. Spelers betalen nu maximaal 895,5 euro RSZ-bijdrage per maand, ongeacht hoeveel ze verdienen. Daarnaast mogen clubs 80 procent van de bedrijfsvoorheffing op spelerslonen inhouden.

De sp.a gaat het verst door te pleiten voor de volledige afschaffing ervan. Hun plan werd voorgelegd aan de fiscus en die ziet geen obstakels voor de afschaffing. Er is enkel een technische opmerking over de invoeringsdatum van de nieuwe regeling. De fiscus leidt uit het voorstel af dat het topvoetbal tien dagen na de publicatie in het Staatsblad al de volle pot begint te betalen, maar verkiest daarvoor het begin van het fiscale jaar.

"Het advies maakt duidelijk dat de weg openligt om flink te sleutelen aan het gunstregime", zegt Joris Vandenbroucke (sp.a).

bron: Belga