Fietshelmen bieden te weinig bescherming

Fietshelmen bieden te weinig bescherming

Steeds meer kinderen zetten een helm op als ze de fiets gebruiken, wat een positieve trend is. Maar die helmen bieden niet altijd de bescherming die van hen verwacht wordt.

Bescherming tegen stoeprand

Consumentenorganisatie Test-Aankoop nam de fietshelmen onder de loep. De beste van de twaalf geteste helmen leverde een gemiddeld blessurerisico van 30% op, terwijl dat bij de twee slechtste opliep tot 80%. Acht helmen bleken onvoldoende te beschermen bij een zijdelingse val, zoals wanneer een hoofd een stoeprand raakt.

Voor de test gebruikte de organisatie een nieuwe methode die "toeliet het blessurerisico op een erg realistische manier in kaart te brengen op basis van de impact die valpartijen kunnen hebben op een aantal zones van de helm".

Opvallend is dat, ondanks de slechte resultaten, alle geteste helmen een Europese goedkeuring kregen. De organisatie pleit voor een herziening van de gehanteerde normen.

"Nut helmen niet in twijfel trekken"

Daarvoor kijkt het naar de federaal minister van Consumentenzaken, Kris Peeters. "Ik laat mijn diensten het dossier opvragen bij Test-Aankoop, analyseren en voorleggen op het Europese niveau", zegt Peeters. "Indien blijkt dat de Europese normen voor fietshelmen onvoldoende de risico's dekken, moeten ze worden aangepast", meent hij.

De minister wil de mensen intussen wel blijven aansporen om fietshelmen te gebruiken. "Ze voorkomen letsels of verkleinen de gevolgen ervan. Dit onderzoek mag geen reden zijn om het nut van fietshelmen in twijfel te trekken."