Fietsersbond pleit voor 'quick wins' om gevaarlijke punten weg te werken

Fietsersbond pleit voor 'quick wins' om gevaarlijke punten weg te werken

De Fietsersbond wil dat de Vlaamse regering werk maakt van maatregelen waarmee de veiligheid voor de fietsers snel en eenvoudig kan worden verbeterd. Het gaat bijvoorbeeld om betonblokken en paaltjes die geplaatst worden langs "moordstrookjes", de smalle fietspaden die vlak langs een weg liggen. Met die 'quick wins' moeten de toename van het aantal zwarte verkeerspunten en de slechte kwaliteit van de fietspaden worden aangepakt, zo zegt de organisatie. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) maakte gisteren bekend dat het aantal 'zwarte punten' op de dynamische lijst met onveilige verkeerspunten in Vlaanderen in 2019 fors is gestegen, van 213 naar 314. Uit het nieuwste Fietspadenrapport van het Agentschap Wegen en Verkeer is dan weer gebleken dat 56 procent van alle fietspaden langs Vlaamse gewestwegen in 2017 nog altijd niet voldeed aan de voorwaarden die de overheid zichzelf heeft opgelegd.

De Fietsersbond zegt vandaag dat het niet verrast is door die nieuwe cijfers. Maar de organisatie hoopt wel dat dit voor de Vlaamse overheid een wake-upcall kan zijn.

Zo wil de Fietsersbond dat de regering volop gaat inzetten op 'quick wins', die in afwachting van meer structurele oplossingen wel al snel de veiligheid van de fietsers kunnen verhogen. "Waarom plaatsen we langs de zogenoemde moordstrookjes geen fysieke afscheiding met jerseys (betonblokken) of paaltjes in afwachting van lange onteigeningsprocedures om het probleem echt weg te werken?", zo vraagt de organisatie zich af.

Voorts wil de Fietsersbond dat 60 procent van het budget voor fietsinfrastructuur volgend jaar voorzien wordt voor aanpassingen aan bestaande fietspaden die ondermaats zijn. Ook moet bij verkeerslichten de verkeersveiligheid een prioriteit krijgen boven doorstroming.

De Fietsersbond roept Peeters ook op om snel werk te maken van een hervorming van het Fietsfonds, zodat lokale besturen meer gestimuleerd worden om werk te maken van verkeersveiligheid.

bron: Belga