Fietsers mogen straks ook op Vlaamse gewestwegen bij rood licht rechts afslaan

Fietsers mogen straks ook op Vlaamse gewestwegen bij rood licht rechts afslaan

Er komen langs Vlaamse gewestwegen "op die kruispunten waar het veilig te organiseren valt", verkeerslichten die fietsers toelaten bij rood licht toch rechts af te slaan. Dat melden Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en het Belang van Limburg vandaag. "Wanneer we de verkeerslichtenregeling op een bepaald kruispunt herbekijken, zullen we voortaan de afweging maken of er zo'n extra verkeerslicht specifiek voor fietsers kan worden geïnstalleerd", zegt het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer.

De steden Brussel, Gent en Sint-Niklaas voerden eerder al de regeling in dat fietsers rechts mogen afslaan wanneer het verkeerslicht op rood staat. Dat wordt daar aangegeven via een speciaal verkeersbord. Wegen en Verkeer opteert er nu voor om langs gewestwegen dat verkeersbord op stal te laten. "Wij geven de voorkeur aan een extra verkeerslicht voor fietsers om dat toe te laten."

Ondanks aansporingen van onder meer de Fietsersbond - die meent dat fietsers vaak nodeloos voor sommige rode lichten staan te wachten - was de Vlaamse overheid erg terughoudend om op gewestwegen fietsers via een verkeersbord toe te staan door het rode licht te rijden. Bevoegd Vlaams mobiliteitsminister Weyts (N-VA) vreesde dat die regeling tot "onduidelijkheid" bij de verschillende weg­gebruikers zou leiden. Hij vreesde ook dat fietsers aan elk kruispunt voortaan door het rode licht rechts zouden afslaan, toegelaten of niet.

bron: Belga