Federale regering beslist vandaag over nieuwe economische steun

Federale regering beslist vandaag over nieuwe economische steun

Het Overlegcomité besloot een week geleden om een verstrengde lockdown in te voeren, met een sluiting van alle niet-essentiële winkels. De regering stelde wel nieuwe steunmaatregelen in het vooruitzicht. «De federale regering zal de bestaande steun evalueren, verlengen en versterken waar nodig. Er zal extra steun komen, we gaan niemand laten vallen», zei premier De Croo.

Overmacht

Een van de belangrijkste elementen die vandaag op tafel liggen is de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Die werd tijdens de eerste golf soepel toegekend, maar werd op 1 september opnieuw beperkt. Sindsdien is de maatregel voorbehouden voor enkele sectoren die uitzonderlijk hard worden getroffen en voor werkgevers die in het tweede kwartaal minstens 20% tijdelijke werkloosheid kenden.

Werkgeversbijdragen

De vraag is of de maatregel nu opnieuw algemeen van kracht wordt en tot wanneer. Daarnaast komt er mogelijk een vrijstelling van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid en een crisisoverbruggingsrecht in getroffen sectoren.

Ook op Vlaams niveau is er economische steun. Ondernemers die minstens 60% omzetverlies lijden in de periode tussen 1 oktober en 15 november maken aanspraak op een bedrag van 10% van hun omzet van vorig jaar.