Federale overheid dit jaar goed voor meer dan helft van wetteksten in Staatsblad

Federale overheid dit jaar goed voor meer dan helft van wetteksten in Staatsblad

Tot en met 23 december telde het Staatsblad van dit jaar 116.326 pagina's, waardoor het recordaantal pagina's van 2017 op zijn minst benaderd zal worden in 2019. Opvallend is dat de federale overheid, ondanks het ontbreken van een volwaardige regering, goed was voor meer dan de helft van het aantal gepubliceerde documenten. Dat werd dinsdag vernomen bij Kathleen Iwens van Wolters Kluwer. Tot nu toe maakten alle overheden in België samen 4.847 wetteksten. De federale overheid produceerde 51,4 procent daarvan, met 2.492 wetten en koninklijke besluiten. Ze wordt, op een ruime afstand weliswaar, gevolgd door de Vlaamse overheid, die met 921 decreten en besluiten 19 procent van de wetteksten op haar conto schreef. De Waalse en Franse Gemeenschapsdocumenten waren met 941 decreten en besluiten samen goed voor 19,4 procent. De Brusselse overheid met haar 404 ordonnanties en besluiten verzorgde 8,3 procent van de wetteksten, en op de laatste plaats staat de Duitse gemeenschap met 1,8 procent van het totaal of 89 teksten.

Met meer dan 1.365 pagina's was het nieuwe algemeen reglement op de elektrische installaties (AREI) de omvangrijkste wet. Voorts verschenen er dit jaar zes nieuwe wetboeken: vier federale, één Vlaamse en één Brusselse. Het belangrijkste was het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het dikste Staatsblad was dat van 2017, dat uit 117.002 pagina's bestond. Met nog enkele publicatiedagen in 2019 zullen we dat recordcijfer van 2017 op zijn minst benaderen, en mogelijk verbreken. Wat het daggemiddelde betreft is 2019 voorlopig goed voor een record, met 456 pagina's per publicatiedag. Of het record zal standhouden, hangt af van hoeveel er de komende dagen nog gepubliceerd wordt in het Staatsblad.

bron: Belga