Federale Ombudsman neemt manier waarop FOD Financiën schulden terugvordert onder de loep

Federale Ombudsman neemt manier waarop FOD Financiën schulden terugvordert onder de loep

De federale Ombudsman is een onderzoek gestart naar de manier waarop de federale overheidsdienst (FOD) Financiën schulden terugvordert. De federale Ombudsman krijgt daarover meer dan 200 klachten per jaar. Mensen klagen dan vooral over de manier waarop de FOD Financiën hen behandelt. "De klachten van mensen met betalingsproblemen doen veel vragen rijzen over de invorderingsstrategie van de FOD Financiën", zegt federaal Ombudsman Guido Herman. "Houdt de overheid rekening met de moeilijkheden van die mensen, of maken de procedures van de FOD Financiën hun situatie soms erger? Kunnen er geen kosten vermeden worden, in het belang van burger en overheid? Daarom hebben we een onderzoek geopend", klinkt het.

De federale Ombudsman is daarom een onderzoek gestart waarin hij drie zaken onder de loep neemt: de middelen die de administratie inzet om schulden terug te vorderen, de manier waarop de administratie afbetalingsplannen toekent en de communicatie van de administratie met burgers die betalingsproblemen ondervinden.

De ombudsdienst hoopt op die manier bij te dragen aan de oplossing voor een structureel fenomeen. Meer dan 200 klachten per jaar is niet niks. "Een betere invorderingsstrategie is niet alleen van belang voor de burger, maar ook voor de overheid zelf", is te horen.

Het onderzoek verloopt in overleg met de FOD Financiën. De federale Ombudsman interviewde ook een vijftiental ontvangers en leidinggevenden van infocenters uit het hele land en ontmoette een groot aantal andere terreinactoren: schuldbemiddelaars, gerechtsdeurwaarders, andere overheidsdiensten, andere ombudsmannen... Bedoeling is dat het verslag eind 2018 wordt afgerond en overhandigd aan het parlement.

bron: Belga