Federale informateurs werken intensief door

Federale informateurs werken intensief door

Reynders (MR, foto rechts) en Vande Lanotte (sp.a, links) brachten gisteren voor de derde keer verslag uit bij de koning over de informatie-opdracht waarmee de vorst hen op 30 mei belast heeft. Die opdracht wordt met een maand verlengd, maar de manier van werken wordt bijgeschaafd. Terwijl het duo tot nu toe veeleer in abstracto werkte rond de grote uitdagingen en de budgettaire situatie, is nu het moment aangebroken om intensievere inhoudelijke gesprekken te voeren.

Intensiever

Die gesprekken moeten uitmonden in een preformatienota, «die als start zou kunnen dienen voor toekomstige preformatiegesprekken». «Elk woord telt daarin», benadrukte Vande Lanotte op een persconferentie na de audiëntie op het Paleis. De nota zal de prioriteiten van de acht partijen bevatten die in aanmerking komen voor federale regeringsdeelname: N-VA, PS, CD&V, MR, Open Vld, Ecolo, sp.a en Groen.

De komende veertien dagen zullen de informateurs intensieve contacten leggen. Dat gebeurt volgens verschillende formats. In eerste instantie gaan ze met de politieke families praten, dus de socialisten, liberalen en groenen. Nadien is het de beurt aan CD&V en N-VA. Het is ook de bedoeling per taalgroep te vergaderen.

Straffe toer

Dat laatste staat los van eventuele gesprekken over een staatshervorming. Het duo herhaalde dat het hun ambitie is een gewone meerderheid op de been te brengen, wat op zich al een straffe toer zou zijn.