Federale begroting - Begrotingsinspanning lijkt af te nemen

De federale topministers moeten op zoek naar 1,3 à 1,4 miljard euro om de begroting voor dit jaar op koers te houden. Dat werd maandagavond vernomen na afloop van de vergadering van het kernkabinet op Hertoginnedal. Een inspanning van dezelfde grootteorde werd zondagavond ook door sommige bronnen naar voren geschoven, al klonk het elders in de loop van maandag dat zowat 2 miljard euro niet onlogisch zou lijken. De premier, de vicepremiers en de betrokken ministers zaten maandag sinds 17.00 uur samen. Als uitgangspunt voor de begrotingswerkzaamheden hanteerden ze de inspanning van 2,2 miljard euro uit het rapport van het Monitoringcomité - een aantal topambtenaren dat de begroting van dichtbij tegen het licht houdt. Daarbij kwam zowat 200 miljoen euro na zowel positieve als negatieve correcties.

Iets meer dan een miljard euro zou kunnen worden dichtgereden. Daarbij wordt rekening gehouden met provisies die Europa mee in rekening zou kunnen nemen op het vlak van veiligheid, maar ook met de "perfecte" uitvoering van reeds besliste maatregelen. Het gaat om genomen beslissingen die nog niet of gedeeltelijk zijn uitgevoerd. Daarbij is onder meer sprake van de Karaattaks. De regering wacht daarvoor op groen licht van Europa, maar er wordt naar verluidt een plan B voorbereid.

De gesprekken gaan dinsdag voort in werkgroepen en bilaterale gesprekken. Wat woensdag te gebeuren staat, is nog onzeker. Donderdag en vrijdag staat de Europese top in Brussel op de agenda, waardoor het wellicht rustig zal zijn rond de onderhandelingstafel. Er werd geen deadline vastgelegd voor het einde van de werkzaamheden. De sfeer rond de tafel wordt als "sereen" omschreven, en zou nogal verschillen van de verklaringen die de voorbije dagen werden afgelegd.

bron: Belga