Federaal Planbureau berekent: dit wordt het effect van het herstelplan na corona op onze economie

Federaal Planbureau berekent: dit wordt het effect van het herstelplan na corona op onze economie

Staatssecretaris voor Relance Thomas Dermine (PS) lichtte medio april een tipje van de sluier in verband met hoe de fondsen uit het coronaherstelfonds van de EU in ons land zouden worden besteed. In totaal wil ons land 87 investeringsprojecten en 34 hervormingsprojecten indienen voor een bedrag van 5,925 miljard euro.

De investeringen worden gespreid over een periode van zes jaar. De staatssecretaris verwacht dit jaar al 1,107 miljard van de 5,9 miljard uit te geven, of 19 procent van het geld. 2022 wordt het piekjaar, met meer dan anderhalf miljard euro aan investeringen, goed voor ruim een kwart van het geld. De investeringen doven daarna langzaam uit, met nog 374 miljoen in 2026.

Overheidsschuld zal krimpen

Het Planbureau becijferde de impact van het herstelfonds op de Belgische economie. Daaruit blijkt een gunstig effect zowel op de korte als op de lange termijn. Tegen 2022, wanneer de grootste hap van het budget wordt geïnvesteerd, zou het bbp met 0,2 procent toenemen. Bovendien zouden 4.000 nieuwe banen worden gecreëerd.

Tegen 2026 zou de overheidsschuld met 0,5 procent van het bbp krimpen. Dat gunstig effect voor het bbp zet zich ook door in 2030 (+0,2 procent) en in 2040 (+0,1 procent). In 2040 zou het plan nog steeds zorgen voor 1.000 extra jobs en een vermindering van de overheidsschuld van 1 procent.

Andere relanceplannen kunnen impact verveelvoudigen

Het Planbureau stipt aan dat deze effecten op het eerste gezicht bescheiden mogen lijken, maar dat er geen rekening werd gehouden met het hervormingsluik van het plan.

Bovendien bedraagt de Europese dotatie slechts 0,2 procent van het bbp in de periode 2021-2026. Publieke en private cofinanciering en de bredere relanceplannen van de gewesten en de federale regering zouden de impact kunnen verveelvoudigen, terwijl ook de stimulans in de overige Europese landen een gunstig effect zou kunnen hebben op de Belgische economie.