Federaal parket opende in 2017 250 terrorismedossiers

Het federaal parket heeft in het voorbije jaar 2017 250 terrorismedossiers geopend. Louter cijfermatig betekent dat een daling van 9 procent tegenover 2016 maar de cijfers moeten met de nodige omzichtigheid behandeld worden, klinkt het bij het federaal parket. "Sommige dossiers werden zonder gevolg geklasseerd, in andere werd een onderzoeksrechter gevorderd. Nog andere werden gevoegd aan reeds lopende dossiers. Uit het pure cijfermateriaal kan dus bitter weinig afgeleid worden", duidt het parket.

Het aantal nieuwe strafonderzoeken naar terrorisme van het federaal parket zat al jaren in stijgende lijn. In 2009 waren het er nog 52, in 2014 al 195. Een absoluut recordjaar was 2015, met de aanslag op Charlie Hebdo, de verijdelde aanslag in Verviers, en de reeks aanslagen in Parijs die vooral slachtoffers maakte in concertzaal Bataclan. Toen waren er 313 nieuwe onderzoeken. In 2016 werd een lichte daling genoteerd maar die werd in januari 2017 al genuanceerd door het federaal parket. Niet alleen werden een aantal onderzoeken immers samengevoegd, ook behandelden de lokale parketten een aantal "kleinere" zaken zelf.

bron: Belga