"Facebookgebruikers worden blootgesteld aan massale privacyinbreuken"

Het arrest dat het Brusselse hof van beroep woensdag heeft uitgesproken in het kort geding van de Belgische Privacycommissie tegen de sociaalnetwerksite Facebook, stelt de burgers bloot aan "massale privacyinbreuken". Dat laat de Privacycommissie in een reactie weten. De commissie onderzoekt nu of ze in cassatie kan gaan. De beroepsrechter heeft woensdag een vordering van de Belgische Privacycommissie tegen Facebook afgewezen, nadat de Brusselse kortgedingrechter de sociaalnetwerksite begin november nog verboden had om nog langer browsers van niet-Facebookgebruikers te registreren via de zogenaamde datr-cookie. Het Brusselse hof van beroep stelde onder meer dat het geen rechtsmacht heeft tegenover Facebook Ierland en Facebook Inc. Facebook kan daardoor haar diensten opnieuw toegankelijk maken voor alle Belgische internetgebruikers.

De Privacycommissie betreurt dat haar vordering werd afgewezen. "Op vandaag betekent deze uitspraak wel zuiver en eenvoudig dat de Belgische burger geen privacybescherming kan bekomen van de hoven en rechtbanken ten opzichte van buitenlandse spelers. Zodoende is die burger blootgesteld aan massale privacyinbreuken", zegt Willem Debeuckelaere, voorzitter van de Privacycommissie.

Hij verwijst ook naar de rechtszaak tegen het Amerikaanse internetbedrijf Yahoo, dat in België veroordeeld werd omdat het weigerde gegevens door te spelen aan het Dendermondse parket. Yahoo vond dat het onder de Amerikaanse regels viel, maar het Hof van Cassatie erkende toen wel de rechtsmacht van de Belgische hoven. "Het ligt dus voor de hand dat ook wij zullen onderzoeken of wij Cassatie zullen aantekenen", zo klinkt het.

De procedure ten gronde zal wellicht in september 2017 worden behandeld.

bron: Belga