Facebook maakt ons ongelukkig

Facebook maakt ons ongelukkig

Aan het onderzoek van het Deense Happiness Research Institute namen 1.095 proefpersonen deel. Deze mensen werden onderverdeeld in twee groepen: een controlegroep en een interventiegroep. Die laatste mocht een week lang geen Facebook gebruiken. De controlegroep moest niets veranderen aan hun Facebook-gedrag en mocht gewoon gebruik blijven maken van het sociale medium.

In het begin was het niet gemakkelijk voor de interventiegroep om Facebook niet meer te mogen gebruiken. Na een week stelden de onderzoekers echter vast dat de proefpersonen uit deze groep gelukkiger waren dan voordien. De tevredenheid steeg op een schaal van 0 tot 10 van 7,56 naar 8,12. De controlegroep, de groep die Facebook mocht blijven gebruiken, had 55 procent meer kans op stress.

Hoe we dit kunnen verklaren? Volgens Mike Wiking, het hoofd van het Happiness Research Institute, is dit te wijten aan het feit dat mensen geneigd zijn om zich te vergelijken met andere mensen op sociale media. "We bepalen hoe goed we bezig zijn in ons leven door ons te vergelijken met de anderen, maar omdat iedereen positieve dingen plaatst op Facebook, krijgen we een verkeerd beeld van de realiteit", aldus Wiking. "Het is een constante stroom van bewerkte levens."

Hoewel de bedoeling van Facebook is om ons sociaal leven te verbeteren, wordt het pas beter door ermee te stoppen. "Facebook en social media in het algemeen kunnen ook voordelen hebben, maar we moeten ons bewust zijn van de invloed op onze perceptie van de realiteit. Het mag niet gebruikt worden als maatstaf voor het bepalen van ons leven", aldus Wiking. De onderzoeker zou dit experiment graag willen overdoen, maar dan met proefpersonen die een jaar stoppen met Facebook. Hij vreest echter niet voldoende vrijwilligers te vinden.

Foto: Pixabay