Extra personeel moet zorgen voor snellere afhandeling asielaanvragen

Extra personeel moet zorgen voor snellere afhandeling asielaanvragen

De federale regering in lopende zaken gaat extra personeel aanwerven om asielaanvragen te onderzoeken. Dat heeft de ministerraad beslist. Het extra personeel moet ervoor zorgen dat de asielprocedure sneller afgehandeld wordt. Intussen zullen privéactoren ook opvangmogelijkheden kunnen aanbieden. "Iedereen heeft baat bij snellere asielprocedures: de asielzoekers die sneller weten waar ze aan toe zijn, maar ook ons land door de snellere uitstroom uit het opvangnetwerk", zegt minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld). "Eenieder die in ons land asiel vraagt, heeft recht op bed, bad en brood. We moeten vermijden dat er gezinnen met kinderen op straat zouden belanden met de winter voor de deur".

De stijging van het aantal asielzoekers - die er volgens De Block ook elders in Europa is - én de lange tijd die nodig is om de asielaanvragen te onderzoeken, zorgt er voor dat het opvangnetwerk verzadigt raakt. Fedasil, dat instaat voor die opvang, heeft het steeds moeilijker om nieuwe locaties te vinden, getuige het protest tegen nieuwe geplande opvangcentra in Bilzen (waar zoals bekend zelfs brand werd gesticht) en Zoutleeuw.

De ministerraad keurde vandaag een aantal maatregelen goed die de opvang- en asielinstanties moeten ondersteunen. Zo komt er bijkomend personeel bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV). Het CGVS beoordeelt alle asieldossiers. De RVV behandelt de beroepen. Het extra personeel moet zorgen dat de asielprocedures evenals de verblijfsduur in het opvangnetwerk korter worden.

Er is ook beslist dat alle federale diensten zullen kijken naar maatregelen om de asieldiensten te ondersteunen in hun opdracht. Ten slotte zal Fedasil in hoogdringendheid een overheidsopdracht uitschrijven zodat privéactoren ook opvangmogelijkheden kunnen aanbieden.

"We moeten onze wettelijke en menselijke plicht uitvoeren, ondanks de weerstand van buurtbewoners die meer dan ooit aangewakkerd wordt door bewuste desinformatie. Ik begrijp de bezorgdheid van de mensen als er plots een asielcentrum naast hun deur komt. Maar je kan niet alles met een vingerknip regelen", zegt De Block. "Asiel is een complexe realiteit, die je als land, klein of groot, niet volledig in de handen hebt. Ik blijf ijveren voor structurele oplossingen op Europees niveau".

bron: Belga