Extra hulp bij je carrière

Extra hulp bij je carrière

“De toename is toe te schrijven aan het feit dat er steeds meer gemandateerde loopbaancentra zijn die samen met de VDAB gesubsidieerde loopbaanbegeleiding in de kijker zetten”, vertelt Fran Bellinck, expert regie loopbaanbegeleiding bij de VDAB.

Er zijn twee soorten vragen die opduiken bij loopbaanbegeleiding: enerzijds vertrekkende vanuit ‘een probleem'. Dan gaat het om mensen die met een probleem zitten op het werk: “ik zit niet goed in mijn job, ik ben niet gelukkig, ik heb nood aan meer voldoening, ik wil een beter evenwicht werk/privé.” Dan kan je samen met een loopbaanbegeleider in dialoog gaan en alle factoren die belangrijk zijn bij een job in kaart brengen. Op die manier krijg je inzicht in welke keuze je best maakt in verband met je werk. Samen met de loopbaanbegeleider maak je dan een Persoonlijk Ontwikkelplan op, met de te ondernemen acties.

Anderzijds heb je mensen die niet echt een probleem ervaren, maar wel zelfsturend willen zijn. Zij willen hun loopbaan zelf richting kunnen geven. Dan gaat het om mensen die tussentijds de balans willen opmaken, kijken wat ze gedaan hebben en waar ze nog naartoe kunnen en willen. Zij willen kijken wat hun competenties en hun talenten zijn en hoe ze deze best inzetten op de arbeidsmarkt. “Het is niet zo dat je dan automatisch van werk verandert, er zijn veel mensen die na een loopbaanbegeleiding een andere kijk hebben gekregen op hun eigen job of die intern in het bedrijf stappen zetten om opnieuw arbeidsvreugde te kunnen vinden”, aldus Fran Bellinck.