Extra foltercheck voor uitgewezen migranten

Extra foltercheck voor uitgewezen migranten

De Belgische asieldiensten hebben een nieuwe procedure gelanceerd om zeker te zijn dat de mensenrechten van sans-papiers bij hun gedwongen terugkeer worden gerespecteerd. Dat schrijft De Tijd vandaag. Bij twijfel over een mishandeling van de betrokkene, zelfs als die weigert asiel aan te vragen, speelt de Dienst Vreemdelingenzaken, die het verblijf in ons land regelt en controleert, de zaak door naar het vluchtelingencommissariaat (CGVS). Het CGVS oordeelt of mensen recht hebben op erkenning tot vluchteling. Het CGVS kwam tot nu niet tussen in de procedure om mensen zonder papieren uit landen met een discutabele reputatie terug te sturen. Zodra de migrant bij zijn eerste verhoor aangeeft vervolging te vrezen, wordt dat voortaan als een 'impliciete' asielaanvraag beschouwd. Het CGVS zal nu ook voor de 'asielweigeraars' nagaan of er al dan niet gevaar is op mensenrechtenschendingen. Als het oordeelt dat er geen risico op foltering is, wordt dat besluit opgenomen in de documenten die de juridische onderbouw vormen van de beslissing tot uitzetting.

bron: Belga