Extra controles en politie aan schoolpoorten op 1 september

Extra controles en politie aan schoolpoorten op 1 september

Het begin van het nieuwe schooljaar op 1 september gaat in de meeste politiezones traditioneel gepaard met extra controles en een toegenomen politieaanwezigheid rond scholen. Dat is ook dit jaar niet anders, zo blijkt uit een rondvraag bij verschillende politiezones (Antwerpen, Leuven, Gent, Zennevallei, Westkust, Mechelen, MidLim). De nadruk ligt daarbij op verkeersveiligheid. In de meeste zones wordt de politieaanwezigheid rond scholen de eerste dagen, weken en soms zelfs maanden opgevoerd, vaak in samenwerking met gemeenschapswachten en wijkdiensten. Meestal gaat die ook gepaard met extra patrouilles en toegenomen controles. Die betreffen onder meer extra snelheidscontroles, toezicht op parkeer- en rijgedrag en controles op fietsende kinderen.

Enkele zones benadrukken daarbij dat overtreders in de eerste plaats preventief worden gewaarschuwd voor fout gedrag. Pas bij ernstige inbreuken wordt er repressief opgetreden, klinkt het. In sommige zones wordt voor het begin van het schooljaar ook een sensibiliseringscampagne opgestart. Dat is onder andere het geval in Leuven, Mechelen en Antwerpen. Die zijn niet enkel op de schoolgaande jeugd gericht, maar ook op "automobilisten die opnieuw moeten wennen aan het schoolverkeer".

In Mechelen en Antwerpen hangen er bijvoorbeeld spandoeken en affiches in het straatbeeld en in die laatste stad wordt tijdens het weekend van de eerste schoolweek "een ludieke verrassingsactie" georganiseerd. De nadruk ligt in Antwerpen dit schooljaar op het wachten aan een rood licht en fietsen in de juiste richting. Met het nieuwe schooljaar gaan ook de gebruikelijke verkeerslessen opnieuw van start. Dat is onder meer het geval in de zone Westkust.

bron: Belga