Examenrechters hebben te veel werk

Examenrechters hebben te veel werk

Studenten die het niet eens zijn met de beoordeling van hun examen, kunnen zich richten tot de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen. Tien jaar geleden ontving de Raad 48 dossiers. Vorig jaar kwamen er 694 klachten binnen.

Termijn overschreden

Door de forse toename, kunnen de rechters van de Raad geen uitspraak doen binnen de vooropgestelde termijn. «We zijn maar met drie, en het gaat niet om voltijdse ambten», zegt voorzitter Jim Deridder. Normaal gezien komt er binnen de vijftien dagen een antwoord op een klacht. Momenteel moet een dossier gemiddeld een maand wachten op een uitspraak, met uitschieters tot vier maanden.

Vlaams Ombudsman Bart Weekers vindt de situatie "onaanvaardbaar". "De rechtsbescherming van de studenten moet beter, hetzij door de Raad te versterken, hetzij door de instroom van de beroepen te herbekijken", aldus Weekers.

Meer vertrouwen

Bij de KU Leuven en de UA steeg het aantal klachten de voorbije jaren. "Dat komt vooral door de sterke toename van het aantal studenten", vertelde Peter De Mey, woordvoerder van de UA, aan Metro. "Bovendien gaat een minderheid van de klachten bij de Raad over de examens. De meeste mensen gaan naar de Raad om studiekrediet terug te vorderen."

De KU Leuven wil de klachten gebruiken om een ‘high trust'-beleid te implementeren "We willen de juridische angel uit de situatie halen", aldus Rik Gosselink, vicerector Studentenbeleid. "Een goed geïnformeerde student zal meer begrip opbrengen voor de beoordeling van zijn examen."

Foto Belga / N. Maeterlinck