"Evenwicht grondwettelijke machten en rechtsstaat komt in gevaar"

"Evenwicht grondwettelijke machten en rechtsstaat komt in gevaar"

Het evenwicht tussen de drie grondwettelijke machten en de rechtsstaat komt in gevaar door de aanhoudende onderfinanciering van justitie. Dat is de boodschap die de Brusselse magistraten en advocaten vandaag hebben voor minister van Justitie Koen Geens. Zonder bijkomende middelen voor personeel, gebouwen en informatisering dreigt de Belgische justitie de rechtszoekende in de kou te moeten laten staan en dreigen de mensenrechten in ons land niet langer gerespecteerd te worden. Enkele honderden Brusselse magistraten en advocaten verzamelden vandaag om 08.30 uur op de trappen van het justitiepaleis op het Poelaertplein om te protesteren tegen de penibele situatie van de Belgische en Brusselse justitie. Nadien namen in de grote wandelzaal van het paleis verschillende sprekers het woord.

"België heeft nood aan een sterke, onafhankelijke justitie", zei Françoise Tulkens, voormalig rechter in het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). "De toegang tot een onafhankelijke justitie is één van de fundamentele mensenrechten die door het EHRM beschermd worden en het Europees Hof heeft al herhaaldelijk gezegd dat de lidstaten daarvoor geen excuses kunnen inroepen, zij moeten voldoende middelen voor justitie voorzien"

"Justitie in dit land is al decennia ondergefinancierd en is quasi failliet", aldus Stéphane Boonen, stafhouder van de Franstalige orde van advocaten bij de balie Brussel. "Hervormingen zijn onontbeerlijk maar de wetgevende en uitvoerende macht moeten de derde grondwettelijke macht voldoende middelen geven om haar taak naar behoren uit te voeren."

"De rechtszoekenden in dit land mogen niet in de kou komen te staan", ging Kathleen Vercraeyen, stafhouder van de Nederlandstalige orde van advocaten bij de balie Brussel, verder. "Om werk te maken van een moderne justitie is er dringend nood aan voldoende en voldoende gekwalificeerd personeel, en een verregaande informatisering."

bron: Belga